Ystäväntupa ry

Päihde- ja mieleterveyskuntoutujien päiväkeskus- ja asumisentukitoimintaa vuodesta 1993
Päihdetyötä 30 vuotta 

Keuruuntie 7, 42700 Keuruu
Puh. 040 590 9929
Päiväkeskus avoinna ma - to klo 7 - 13
email: keuruun.ystavantupa@ystavantupa.fi
Facebook  Keuruun Ystäväntupa

 • Ystäväntuvan tarkoituksena on kristillisiin arvoihin pohjautuen edistää terveitä elämäntapoja ja sosiaalista kanssakäymistä ohjaamalla ja tukemalla ihmisiä aktiiviseen elämänhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen.
 • Ystäväntuvan toiminnan tehtävänä on päihde- ja mielenterveysongelmaisten arjessa tukeminen sekä syrjäytymisen haittojen ehkäisy.
 • Päiväkeskustoiminnan tarkoitus on tarjota mahdollisuus viettää päihteetön päivä. Työssä huomio ei ole ihmisen raitistamisessa vaan inhimillisellä tasolla tapahtuvassa kohtaamisessa.
 • Ystäväntupa ry on rekisteröitynyt yksityinen sosiaalipalvelun tuottaja ja Sininauhaliiton jäsenjärjestö.
 • Ystäväntuvan toimitilat sijaitsevat Keuruun keskustassa toria vastapäätä, käsittäen 131 neiliön tilan ns. Tikkalan kiinteistön yläkerrassa.
 • Toimitiloissa on päiväkeskus, tietokone- ja kirjastohuone, keittiö sekä toimisto. Toimitilat on vuokrattu Keuruun kaupungilta.
 • Ystäväntuvan hallituksessa on edustettuna Ev. luterilainen seurakunta, Helluntaiseurakunta, asiakasedustus ja yhdistyksen arvoja tukevat yksittäiset henkilöt.
 • Yhdistyksen toimintaa rahoittaa STEA asumisentukitoimintaan sekä Keski-Suomen hyvinvointialue päiväkeskustoimintaan.
 • Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksena erilaisia kodin tavaroita sekä vaatteita asiakkaille.
 • Yhdistyksen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa.

Palvelumme

Päiväkeskustoiminta

Avoinna ma - to klo 7 - 13

Kotilounas klo 11 - 12 ,  hinta 3 euroa

Mahdollisuus lukea päivälehdet, käyttää tietokoneita, pestä pyykkiä, seurustella muiden kävijöiden kanssa ja osallistua toimintaan.

Ystäväntupa sijaitsee Keuruulla toria vastapäätä olevassa ns. Tikkalan kiinteistön yläkerrassa, jonne on sisäänkäynti Keuruun vanhan kirkon puoleista päädystä.


Työelämävalmennus:

Päiväkeskuksessa voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työharjoittelussa, vapaaehtoisena, yhdyskuntapalvelussa, ehdollisessa koevapaudessa.


EU -Ruoka-apu

EU -ruoka-avun jako päättynyt 30.4.2022. 

Jatkossa Ev.lut. seurakunnan diakonia työ jakaa maksukortteja EU -ruoka-avun sijaan. Maksukortit tulevat käyttöön arviolta syksyllä 2023.

Ev. lut. seurakunnan diakoniatyö on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13 - 15 seurakunnan kirkkoherranviraston yhteydessä Kippavuorentiellä, Keuruulla.


Asumisentukitoiminta

Asiakkaan tukeminen sosiaaliseen kuntoutumiseen ja oman hyvinvoinnin löytämiseen verkostoyhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Toiminta pitää sisällään laajan sosiaali- ja palveluohjauksen sekä tuen.

Asumisentukitoimintaa tukee  STEA.

Tukitoiminta tarjoaa laaja-alaisesti tukea vuosittain n. 120-130 eri henkilölle.  Toiminnassa keskeistä on yksilön tukeminen osalliseksi ja itsensä merkitykselliseksi kokevaksi, jolla on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Toiminnassa keskeistä on laaja verkostoyhteistyö tuettavan muiden palveluiden ja toimijoiden kanssa.

Tilasto ja taustatietoja

 • Päiväkeskuksessa käy vuosittain noin 4000 henkilöä.
 • EU -ruoka-apua jaettiin  vuosittain noin 7000 kg. EU -ruoka-avun jako päättyi 30.4.2022.
 • Keski-Suomen hyvinvointialue tulee toimintaa 19 800 euron avustuksella.
 • Yhdistys toimii Keuruun kaupungilta vuokratuissa tiloissa.
 • Asumisentukitoimintaa tukee STEA vuosittain 44 000 eurolla.
 • Asumisentukitoiminnan eri asiakkaita on vuosittain n. 130 henkilöä.
 • Keskeisempiä yhteistyökumppaneita ovat Keski-Suomen hyvinvointialue palveluineen,  hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveystyö sekä perusterveydenhuolto, Keuruun ev.lut.seurakunta ja sen diakoniatyö, Keuruun helluntaiseurakunta, Sininauhaliitto, AA-toiminta, Rikosseuraamusvirasto, Haapamäen Kyläyhdistys, muut kolmannen sektorin toimijat ja vapaaehtoiset. 

Saatu palaute

Yhdistyksen toiminnasta kerätään vuosittain jatkuvaa palautetta, jonka mukaan toiminta koetaan merkittävänä niin yhdistyksen toiminnassa kävijöiden kuin myös heidän läheisten ja yhteistyöverkostojen kannalta.